Analyse en verslag

Onze werkwijze

We starten met een uitvoerige analyse van de huidige staat van uw gebouw door een onafhankelijk expert, die alles samenvat in een verslag. Hij controleert ook het innerlijk reglement van mede-eigendom en de wettelijke voorzieningen. Daarnaast stelt hij een plan van aanpak op voor bestaande problemen en een toekomstig onderhoudsplan. Dit verslag biedt duidelijkheid voor mede-eigenaars en vormt een basis voor uw verzekering, uw pakket en de kostprijs.

Goud

 • Controle elektriciteit
  • vervanging van de lampen binnen 48u na melding
  • 1x/jaar visuele controle elektrische installatie + rookluiken en bediening + rookmelders + noodverlichting, alarmering en waarschuwingsinstallatie
 • Controle brandveiligheid
  • Deze controles worden 1 x /jaar uitgevoerd
   • Controle branddeuren: aanwezigheid, conformiteit, controle op onmogelijkheid tot blokkeren van automatische sluiting, controle deurpompen
   • Controle haspels: controle op verduring, dichtingen, debietcontrole en 5 jaarlijkse druktest.  Verzegeling legionella met markering
   • Controle pictogrammen: controle op aanwezigheid en conformiteit
   • Controle blustoestellen + keuring
 • Controle gemeenschappelijk delen

  Deze controles worden 1x /jaar uitgevoerd:

  • Controle hellende daken
  • Controle regenafvoer
  • Controle goten
  • Controle opritten
  • Controle tuinen
  • Controle putten
  • Controle verluchtingen
  • Controle vochtplekken / lekkage
  • Controle leuningen
 • Controle orde en netheid
  • Deze controles worden 1 x /jaar uitgevoerd
   • Controle op niet toegestane stockage van materialen in de garage / op de parkeerplaatsen
   • Controle op gangwanden, vrije vluchtwegen en gangen
   • Controle op netheid / orde en hygiëne
 • Controle verzekeringspolis
  • Is een controle en / of vergelijking of ze de beste polis hebben voor de VME
 • Gasdichtheid
  • OPTIONEEL: enkel indien gans de VME aansluit.
Pakket aanvragen

Platinum

Pakket aanvragen